Aktive karakterer og plot

 

 

Når karakteren driver din fortælling og strukturerer plottet:

Karakterer er helt centrale for vores fortællinger. Man kan ikke forestille sig en fortælling uden en karakter. Hændelserne i en fortælling må ske for nogen.

Det er ikke kun sådan, at karaktererne er til, for at hændelserne kan ske for dem. Når de reagerer på hændelserne, skaber karaktererne med deres handlinger de næste hændelser i fortællingen; de driver plottet fremad.

Hvis din hovedkarakter kører fra København til Jylland, kan vi som forfattere stille en blaffer ud på vejen. Hvis hovedkarakteren vælger at tage blafferen op, så har hovedkarakteren med sin handling skabt det næste moment i plottet. På den måde er dine karakterer med deres handlinger med til at skabe plottet.

En måde at sætte karakteren i spil og få dem til at handle er at stille spørgsmål til dem. Hvad er vigtigt for dem? Hvor er de i deres liv? Hvad ønsker de sig af livet? Hvad er de på vej mod? Hvad vil de gerne opnå eller lykkes med? Som mennesker er vi altid på vej videre mod noget nyt. Enten er det nye på vej til os, og vi kan ikke undgå det, eller også har vi drømme og længsler, og vi ønsker selv at skabe en forandring. Mennesker – og karakterer – er altid på vej. Karaktererne står ikke stille som et blank stykke papir og venter på at historien bringer livet til dem. Før fortællingen går i gang er de fuldt optaget af deres eget liv. De har gang i alt muligt, og de er ikke selv klar over, at de er på vej ind i en fortælling.

De fleste fortællinger er struktureret af Hovedkarakterens vilje og mål. Det kan være et mål karakterens selv har, som når manden i Cormac McCarthy’s Vejen har besluttet at de skal gå mod syd til de når havet. Den rejse bliver fortællingens landskab, den kaster scenerne af sig og ankomsten til havet bliver medskaber af slutningen. Det er det samme i Trine Bundsgaards roman: En helt normal familie for tweens. Her beslutter den ældste af to søskende, at hen vil sørge for at lillesøsteren får sin fødselsdag, som den plejer at være, fra før mor og far blev skilt. Her kaster projekt forberede fødselsdag, de fleste scener af sig, og selve fødselsdagen bliver medskaber af slutningen.

Hvis du er i en situation, hvor du har et fedt univers og inspirerende karakterer, men ikke rigtig nogen handling, så kan det give god mening at afdække, hvad karaktererne vil i deres liv. Når man omsætter det, de vil i deres liv til et konkret projekt, så får man ikke bare scener til at fylde siderne i ens roman, men man kan også være heldig, at det konkrete projekt kalder på slutninger, og på den måde hjælper en med at strukturere fortællingens materiale.

I krimi, action, adventure og fantasygenren er det ofte en udefrakommende begivenhed, der sætter fortællingen i gang og giver hovedkarakteren et mål og en klar vilje. For eksempel starter den klassiske krimi altid med et mord eller et lig, der bliver fundet, og så beslutter hovedkarakteren at sætte alt ind på at finde morderen.

Hvis man i disse fortællinger afdækker, hvad der er vigtigt for hovedkarakteren, før den igangsættende handling sker, så vil man ofte få fat i længsler, vilje og mål, der knytter an til karakterens emotionelle subplot eller den indre fortælling.

De fleste fortællinger har aktive, handlende hovedpersoner med stærke viljer og klare, konkrete mål.

Hovedkarakterens vilje og mål knytter an til hovedplottet og driver det frem.

Karakterens konkrete mål er med til at strukturere fortællingen, og karakterens vej mod det konkrete mål kaster scener af sig, vi kan skrive på.

 

Skrivetips – Hvad ønsker din karakter sig af livet?

Spørg din karakter, hvad hen ønsker sig af livet på den korte bane.

Den korte bane kan være i disse dage, uger eller måneder – eller måske et par år. Det afhænger af din karakters alder og livsomstændigheder, hvordan det er mest meningsfuldt at definere den korte bane.

Spørg din karakter, hvad hen ønsker sig af livet på den lange bane.

Den lange bane kan være et par måneder, et par år eller det kan være resten af livet. hvad vil de helst have med sig ud af livet, når de skal her fra? Her skal man holde sig for øje, at det er karakterens egen opfattelse, af hvad de ønsker sig. Som forfatter kan man have den viden om sin karakter, at de på den lange bane i virkeligheden ønsker sig noget andet, end det de tror, de ønsker. Hvis det er tilfældet med din karakter, så er det karakterens egen forestilling om sine livsønsker, det er vigtigt at spørge til.

 

Skrivetips – Hvilket konkret projekt tager din karakter på sig?

Hvad er din hovedkarakters mål, og hvad gør de – hvordan handler de – for at opnå det mål?

Det konkrete mål og din hovedkarakters konkrete projekt for at nå sit mål er med til at drive din fortælling fremad.

En hovedkarakters konkrete projekt kalder på mulige slutninger. Det kan lykkes eller mislykkes eller det kan delvist lykkes. Derfor kaster det konkrete projekt ofte forslag til slutninger af sig.

Hovedkarakterens konkrete mål og projekter kan både hjælpe med at drive plottet og med at strukturere din fortælling frem mod mulige slutninger.

 

Skrivetips – Konkrete scener

Lav en brainstorm på konkrete scener, der kan indgå på karakterens vej mod hens mål, gerne mere end ti scener. Lav noter til så mange scener, du kan forestille dig.

Lad inspirationen vandre frit og vildt, du er ikke forpligtet til at skrive alle de scener, du laver noter til.

Hvis du har tid til at skrive i dag, så skriv den scene, du har mest lyst til at arbejde med.

 

Gode skrivehilsner

Malene Kirkegaard
Forfatter og ejer af Plotværkstedet


Vil du vide mere om sammenhængen mellem plot og karakter? Måske er Plot Online noget for dig.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.