Karakter og tempo

Uncategorized Jun 01, 2020
 

 

Når man ønsker at skabe tydelige karakterer, som vi ikke så let glemmer igen, så kan man blandt andet arbejde med tempo.

Alle karakterer har et tempo; en distinkt fornemmelse af hurtighed eller langsomhed.

Tempo er en ofte overset feature ved karakterer. Men karakterer, der har et markant tempo, enten det er hurtigt eller langsomt, står ofte tydeligt frem i teksten.

Her kommer et par eksempler på tempo og karakterer.

Eksempel 1: Børnene af Ida Jessen

Eksemplet er hentet lidt inde i bogen. Vi er på side 82.
Solvej er flyttet til Hvium og bor i et lille hus ude i skoven. Det er vinter, og Søren Martinsen, der er altmuligmand på godset Naverslund, står for lejemålet og snerydningen omkring huset. Vi kommer ind i teksten en sen eftermiddag, et par uger efter Solvej er flyttet ind i huset:

Søren Martinsen dukker op på bakken med en sneplov, den brøler ind på gårdspladsen, den skraber og bakker og kører frem igen. Han har ikke tid til at tale med hende, og så knalder han døren i og er af sted igen.

Søren Martinsen handler og handler og handler. Der er mange konkrete handlinger i et kort tekststykke, og handlingerne er indrammet af øjeblikke. På et øjeblik er der ryddet. Ud over de mange handlinger giver øjeblikkenes indramning af handlingerne et klart indtryk af en mand, der har svært ved at sidde stille. Det samme tempo går igen i de fleste scener med Søren og bliver en væsentlig del af hans karakteristik; han er handlingens mand, og han har et højt energiniveau. 

Eksempel 2: Fjerne galakser af Lone Hørslev.

Dette eksempel er fra bogens første side. Det er bogens åbning:


Her er duets handlinger næsten en ophobning. Der er både konkrete handlinger som at hive huen af, men der er især talehandlinger. Gentagelsen og betoningen af ”du siger”, får næsten hver af duets replikker til at stå som en særskilt talehandling, og talehandlingerne får karakter af en snublende ophobning, næsten en slags forpustethed, som fortsætter og fortsætter, og duet springer i emner uden at vente på svar. Her er en særlig talende energi, et særligt tempo, der hører duet til. De talte sætninger løber ud af munden på duet uden at vente på svar. Det er næsten som der kommer en talende hvirvelvind ind i huset med et sus af sne efter sig.

Tempoet er her en væsentlig del af karakteristikken af det talende du. Tempoet giver os en fornemmelse af duets særlige temperament.

Eksempel 3: Vejen af Cormac McCarthy.

Her er et eksempel på en karakter, der har et helt andet tempo. Her er der en langsomhed, en træghed eller en rolig venten over karakteren. Eksemplet er fra begyndelsen af bogen (s. 8). Manden er vågnet, og den dreng, han følges med, sover stadig:

 


Gennem hele teksteksemplet er det denne ene hovedhandling; at se, der går igen. Fem gange vender teksten tilbage til at han ser eller betragter. Med små variationer bliver den samme handling gentaget eller refereret mange gange. Det sætter tempoet ned.

I denne tekst får vi også en beskrivelse af det landskab, han ser, og beskrivelse er ikke handling. Beskrivelse trækker tempoet ned i en tekst. Der er en anden handling i teksten ud over at se og betragte; han trækker sin ansigtsmaske af og tørrer sig med håndryggen. Den handling er beskrevet med flere detaljer end min korte opsummering: Han trækker sin ansigtsmaske af og tørrer sig med håndryggen. De omhyggelige detaljer i teksten; bomuld og mund og under næsen er også med til at trække tempoet ned.

Tempoet i dette eksempel har en ro, en træg langsomhed, der næsten tangerer udmattelse. Det adskiller sig mærkbart fra de to forgående eksempler, og det bliver en del af vores oplevelse af manden i teksten. Han er ikke en energibombe. Han har ikke noget overskud af energi. Tempoet karakteriserer både ham og hele situationen.


Skrivetips – giv din karakter et tempo
Et af de stærkeste redskaber vi har til at skabe tydelige og distinkte karakterer, er tempo. Vi kan arbejde bevidst med en karakters tempo og energiniveau. Det er en stærk måde at få læseren til næsten fysisk at mærke karakteren.

Har din karakter et højt energiniveau og et hurtigt tempo? Eller har du en karakter, der er lad med et langsomt og sendrægtigt temperament?

Vær bevidst om dine karakteres tempo, og giv dem gerne forskellige tempi.

Skrivetips – sæt tempoet op
Hvis du gerne vil skrue op for din karakters tempo og vise dem som energiske og handlekraftige karakterer, så kan du fokusere på handlingerne uden at detaljere dem mere end højst nødvendigt. Handling, ny handling, ny handling og ny handling. Der må være denne fornemmelse af, at de går videre. De stopper ikke og gentager sig selv, eller tøver og reflekterer. Videre. 

Skrivetips – sæt tempoet ned
Du kan også arbejde med karakterer, der er langsomme, træge, tvivlende eller udmattede. Her er det oplagt at vende tilbage til en handling og gentage den i nye variationer. Du kan blive hængende ved den samme handling og bruge variationerne til at hælde mere information på læseren.

Når man vil sætte tempoet ned er det oplagt at arbejde med at gentage handlinger i nye variationer, man kan bruge mange (relevante!) detaljer og man kan bruge plads på (relevante!) beskrivelser. Det sætter alt sammen tempoet ned.

Skrivetips – giv dine karakterer forskellige tempi
Det er skønt at arbejde med karakterer, der har forskellige tempi. Det kan også være noget af det, det skaber irritation eller konflikt mellem karaktererne. Vi kender nok alle hvor helt utroligt irriterende, det kan være at lave noget sammen med et menneske, hvis tempo er helt forskelligt fra ens eget.

Hvis man arbejde med et makkerpar, der er for fladt og enstrenget; hvis relationen mellem dem er for nem og konfliktløs, og man ikke ønsker en egentlig konflikt mellem dem, som man skal udfolde og forløse, så kan det være et genialt træk at give dem distinkt forskellige tempi. Så får man en udfordring, der kan spice relationen op og give lidt modstand og konflikt at skrive de enkelte scener på.

Gode skrivehilsner

Malene Kirkegaard
Forfatter og ejer af Plotværkstedet


Vil du vide mere om sammenhængen mellem plot og karakter? Måske er Plot Online noget for dig.

Er du medlem af Plotværkstedet? Så finder du ekstramateriale om at arbejde med karakterer her.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.