Karakterens indre udvikling: Fejlopfattelser.

 

 

Når jeg underviser får jeg ofte spørgsmål om karakterens indre udvikling. Hvordan skal vi forstå karakterers indre udvikling? Hvad er en karakters indre udvikling?

Der er flere måder at forstå og tale om hovedkarakterens udvikling. Ofte er det meningsfuldt og inspirerende at sætte karakterens fejlopfattelse i spil.

I starten af en fortælling har karakteren denne særlige og specifikke forestilling om sin verden, som er fejlagtig, og som forhindrer karakteren i at leve det liv, hen gerne vil leve eller har brug for at leve. Hens specifikke og fejlagtige forestilling om verden stiller sig i vejen for, at hen kan blive mere lykkelig eller mere helstøbt som menneske. Karakterens fejlagtige forestilling om sin verden holder karakteren fast i mønstre, der ikke gør noget godt for dem.

Karakterens fejlopfattelse forhindrer karakteren i at lykkes med det, der er vigtigt for dem.

Karakterens fejlagtige forestilling om verdenen får hen til at vælge dårlige eller helt uvirksomme strategier for at løse hens problemer. Hen har brug for at få den særlige og specifikke forestilling korrigeret.

Romanen kan ikke slutte før karakteren har fået korrigeret sin fejlagtige forestilling om verden.

Lad mig komme med et par eksempler.

Eksempel 1: Min mor siger af Stine Pilgaard

Billedet her er fra side 10, og det er første gang vi hører om hovedpersonens kæreste. Vi forstår i løbet af scenen, at kæresten slår op med hovedpersonen.

Her insisterer hovedkarakteren på, at kærestens brud med hende er en stor fejltagelse, og at de er samme sted i livet. Hun vil ikke give slip på kæresten. I hendes forestilling er det en fejl, at de ikke er kærester længere.

Hovedpersonen har denne specifikke og fejlagtige forestilling, at de burde være kærester. Så længe hun har den forestilling, så kan hun ikke møde en ny kæreste. Hun har brug for at den forestilling bliver korrigeret, for at hun kan møde og elske et nyt menneske.

På side 142 er hovedkarakteren endelig nået frem til det her:

Her har hun fået korrigeret sin fejlagtige forestilling om, at de skal være kærester, og hun er nået frem til en ny forestilling; forholdet er helt forbi.
Nu kan hun endelig møde og elske et andet menneske, hun kan få sig en ny kæreste - og romanen kan slutte.

 Eksempel 2: Stalins Køer af Sofi Oksanen.

Her kommer første tekstudsnit helt fra bogens begyndelse. Det er den allerførste tekst:

Her kaster hovedpersonen op med vilje for første gang. Hun er ved at udvikler en spiseforstyrrelse, og hun ser spiseforstyrrelsen som en guddommelig ven og herre. Det er en specifik og fejlagtig forestilling, der suger livet og mulighederne ud mellem hendes hænder.

Den fejlagtige forestilling er svær at korrigere. Først på side 449 kan hun tale om sin spiseforstyrrelse som andet end en guddommelig ven og herre. Hun taler her til sin kæreste, og når hun taler om, at hun har stjålet og løjet, så handler det om, at hun har skjult og dækket over sin bullimi:

Her har hun fået korrigeret sin fejlagtige forestilling om spiseforstyrrelsen. Nu har hun opdaget, at den ikke kun er en guddommelig ven og herre. Spiseforstyrrelsen gør hende også meget ondt.

Når hun får korrigeret sin fejlopfattelse af spiseforstyrrelsen som en ven, så giver det håb om en mere tålelig tilværelse for hende, og måske kan hun endda med tiden blive rask.

Hun har fået korrigeret sin fejlagtige forestilling om spiseforstyrrelsen. Nu kan bogen slutte.


Skrivetips: Karakterens fejlopfattelse.

I mange fortællinger giver det god mening at arbejde med karakterens indre udvikling som en konkret korrigering af en specifik og fejlagtige forestilling, som karakteren har om sin verden.

Hvilke særlige forestillinger har din karakter om sin verden? Beskriv 1- 3 særlige forestillinger, der bliver sat i spil i løbet af fortællingen. Vær konkret og specifik.

Hvilken af forestillingerne er mest i spil i løbet af din fortælling? Hvilken af forestillingerne forhindrer din hovedkarakter i at lykkes med det, der er vigtigt for dem?

Hvordan skal den fejlagtige forestilling korrigeres for at hovedpersonen kan lykkes med det, der er vigtigt for dem? Vær konkret og specifik i din beskrivelse.

Nu vil du ofte have et konkret bud på din hovedkarakters indre udvikling.

Arbejdet med at bringe karakteren frem til et punkt, hvor de kan korrigere deres fejlagtige forestilling om verden, er en måde at arbejde med karakterens indre udvikling.

 

Gode skrivehilsner

Malene Kirkegaard
Forfatter og ejer af Plotværkstedet


Vil du vide mere om den indre og ydre fortælling? Måske er Plot Online noget for dig.

Er du medlem af Plotværkstedet? Så finder du mere materiale om karakterens udvikling her.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.