Om hovedkarakterens udvikling

 

 

Karakterer skal udvikler sig. De skal blive klogere og bedre og mere modne. De skal vokse med fortællingen.

Det er en måde at arbejde med karakterer på, der taler ind i tiden. Vi har en tendens til at forstå os selv som mennesker, der over tid bliver bedre mennesker. Vi udvikler os. Og det ligger i underteksten, at vi altid udvikler os positivt, vi bliver en bedre udgave af os selv.

En væsentlig del af fortællingers dragende kraft ligger i denne præmis. Mange fortællinger er en hyldest til menneskets udholdenhed og evne til at gennemleve lidelser og strabadser og ende ud et bedre sted, end hvor de startede. Mange fortællinger giver mening til lidelser og bringer håb i modgang. De trøster os med en fortælling, om at det altid går.

Prøv at forstille dig en roman som Vejen af Cormac McCarthy og giv den en slutning, hvor drengen og faderen ender med at blive spist af en af de omrejsende grupper...

Læs mere

Når din karakter afviser at drive plottet

 

 

Har du en karakter, der er umulig at sætte i bevægelse? Har du en karakter, der nægter at handle, som ikke har noget mål eller i hvert fald ikke et mål, de tør rykker på eller gå efter? Har du en karakter, der bare betragter verden uden at deltage i den? En karakter, der måske lider i stilhed og lader verden gå sin gang uden om dem?

Kan du simpelthen ikke finde en måde at sparke din karakter i gang?

Så har du en passiv hovedkarakter. Passive hovedkarakterer driver ikke fortællingen fremad, og de løser ikke deres problemer. Passive hovedkarakterer trækker ofte et miniplot med sig.

Passive og aktive hovedkarakterer har en tendens til at dele genrerne mellem sig. Fantasy, krimi, sci-fi, cli-fi, adventure og actiongenrerne har næsten altid en aktiv hovedkarakter, mens becomming of age og maturation plots oftere kan arbejde med passive hovedkarakterer.

Miniplots er karakteriseret ved...

Læs mere

Aktive karakterer og plot

 

 

Når karakteren driver din fortælling og strukturerer plottet:

Karakterer er helt centrale for vores fortællinger. Man kan ikke forestille sig en fortælling uden en karakter. Hændelserne i en fortælling må ske for nogen.

Det er ikke kun sådan, at karaktererne er til, for at hændelserne kan ske for dem. Når de reagerer på hændelserne, skaber karaktererne med deres handlinger de næste hændelser i fortællingen; de driver plottet fremad.

Hvis din hovedkarakter kører fra København til Jylland, kan vi som forfattere stille en blaffer ud på vejen. Hvis hovedkarakteren vælger at tage blafferen op, så har hovedkarakteren med sin handling skabt det næste moment i plottet. På den måde er dine karakterer med deres handlinger med til at skabe plottet.

En måde at sætte karakteren i spil og få dem til at handle er at stille...

Læs mere

Karakter og alder

 

 REFERENCER: I videoen bruger jeg Cormac McCarthys Vejen som eksempel. Hvis du ikke kender den, kan du læse mere om den her

 
Karakter og alder

Fiktive karakterer fødes som regel med en alder. Måske kender vi ikke alderen præcist, men vi har som regel en god fornemmelse af, hvor gamle de er. Det er svært for os at forestille os en karakter uden samtidig at danne os en forestilling om deres alder, og alderen fortæller os straks noget om hvilken fase af livet, de gennemlever.

Hvis vores hovedkarakter er 16 år gammel, så er karakteren i en fase af livet, hvor den første kærlighed, venner, seksualitet og identitetsdannelse er vigtige temaer.

Hvis vores hovedkarakter er 32 år gammel, så er arbejdsliv og karriere vigtige temaer sammen med børn og familie.

Hver alder har sine temaer, og når du vælger en alder til din hovedperson, så vælger du også hvilke livstemaer, der...

Læs mere

Karakter og køn

 

 

Velkommen til den første uges video

Jeg har lavet tolv videoer med skrivetips til dit arbejde med fiktive karakterer. I de første uger taler jeg om nogle af de helt basale spørgsmål i arbejdet med karakterer, og senere i forløbet taler jeg om mere komplekse emner relateret karakterarbejdet.

Karakter og køn.

Kønnet på vores karakterer er det allerførste valg, og vi træffer det ofte så intuitivt, at vi slet ikke opdager, at vi allerede har besluttet os for et køn. Når vi ser karakteren for os, har den et køn. Det er nærmest umuligt for os at forestille os en karakter, der ikke har et køn.

Langt hen ad vejen har vi i dag mere lige muligheder for mænd og kvinder, end vi nogensinde før har haft. Men det betyder ikke, at handlemulighederne for mænd og kvinder reelt er de samme, og at forventningerne til mænd og kvinder er ens. Alle kulturer har...

Læs mere
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.