Karakterens udvikling: Indre modstand.

 

 

Der er flere måder at arbejde med karakteres indre udvikling. I denne artikel skal vi se på Karakterens indre modstand.

Den indre modstand er et særligt træk ved karakteren, som ofte eller konsekvent sættes i spil i fortællingens scener. Det er et træk ved karakteren, der gør det vanskeligt for karakteren at opnå, det de gerne vil opnå. Karaktertrækket bliver til en indre modstand. Deres vanskeligheder ved at opnå det, de gerne vil, kommer indefra.

Det kan være forskelligt hvor meget karakterens indre modstand fylder i fortællingen, og hvor meget opmærksomhed fortællingen giver det. Der er en tendens til at indre modstand er mindre udfoldet i arkeplot og mere udfoldet i miniplot.
Når jeg skriver, at den er mindre udfoldet, så betyder det, at der over siderne bruges mindre plads på den indre modstand i arkeplots, mens der i miniplots ofte bruges meget plads, ja...

Læs mere

Karakterens indre udvikling: Fejlopfattelser.

 

 

Når jeg underviser får jeg ofte spørgsmål om karakterens indre udvikling. Hvordan skal vi forstå karakterers indre udvikling? Hvad er en karakters indre udvikling?

Der er flere måder at forstå og tale om hovedkarakterens udvikling. Ofte er det meningsfuldt og inspirerende at sætte karakterens fejlopfattelse i spil.

I starten af en fortælling har karakteren denne særlige og specifikke forestilling om sin verden, som er fejlagtig, og som forhindrer karakteren i at leve det liv, hen gerne vil leve eller har brug for at leve. Hens specifikke og fejlagtige forestilling om verden stiller sig i vejen for, at hen kan blive mere lykkelig eller mere helstøbt som menneske. Karakterens fejlagtige forestilling om sin verden holder karakteren fast i mønstre, der ikke gør noget godt for dem.

Karakterens fejlopfattelse forhindrer karakteren i at lykkes med det, der er vigtigt for dem.

Karakterens fejlagtige...

Læs mere

Om hovedkarakterens udvikling

 

 

Karakterer skal udvikler sig. De skal blive klogere og bedre og mere modne. De skal vokse med fortællingen.

Det er en måde at arbejde med karakterer på, der taler ind i tiden. Vi har en tendens til at forstå os selv som mennesker, der over tid bliver bedre mennesker. Vi udvikler os. Og det ligger i underteksten, at vi altid udvikler os positivt, vi bliver en bedre udgave af os selv.

En væsentlig del af fortællingers dragende kraft ligger i denne præmis. Mange fortællinger er en hyldest til menneskets udholdenhed og evne til at gennemleve lidelser og strabadser og ende ud et bedre sted, end hvor de startede. Mange fortællinger giver mening til lidelser og bringer håb i modgang. De trøster os med en fortælling, om at det altid går.

Prøv at forstille dig en roman som Vejen af Cormac McCarthy og giv den en slutning, hvor drengen og faderen ender med at blive spist af en af de omrejsende grupper...

Læs mere

Aktive karakterer og plot

 

 

Når karakteren driver din fortælling og strukturerer plottet:

Karakterer er helt centrale for vores fortællinger. Man kan ikke forestille sig en fortælling uden en karakter. Hændelserne i en fortælling må ske for nogen.

Det er ikke kun sådan, at karaktererne er til, for at hændelserne kan ske for dem. Når de reagerer på hændelserne, skaber karaktererne med deres handlinger de næste hændelser i fortællingen; de driver plottet fremad.

Hvis din hovedkarakter kører fra København til Jylland, kan vi som forfattere stille en blaffer ud på vejen. Hvis hovedkarakteren vælger at tage blafferen op, så har hovedkarakteren med sin handling skabt det næste moment i plottet. På den måde er dine karakterer med deres handlinger med til at skabe plottet.

En måde at sætte karakteren i spil og få dem til at handle er at stille...

Læs mere

Karakter og udseende

 

 

Vi lever i en visuel tid
Vi lever i en visuel tid med stor fokus på krop og udseende. Aldrig før har vi set så mange billeder af andre mennesker. Vi ser dem i reklamer, på nettet og på sociale medier. De fleste mennesker tager hver dag billeder af sig selv eller andre, og mange af de billeder er iscenesat. Udseendet spiller en stor rolle.
På film og i tv-serier spiller udseendet også en kæmpe rolle, og hver gang kameraet viser os karakteren, så lægger vi mærke til udseendet. En karakters udseende er i spil hele vejen gennem filmen, og udseendet er et stærkt værktøj til at karakterisere en karakter – på film.

Udseende i litteratur
I litteraturen spiller udseendet ikke helt den samme rolle. Når vi skriver, er vi i dialog med læserens fantasi og forestillingsevne, og den er ikke sådan at styre. Hvis vi på side tolv præsenterer førsteelskeren eller...

Læs mere

Karakter og navne

 

 

Hvordan finder vi det gode navn til vores karakterer? Der er mange ting, vi kan overveje i vores valg af navne.

Navne og referencer.
Et navn trækker altid referencer og associationer med sig. Vi har selvfølgelig personlige referencer til et navn, fordi vi har kendt nogen, der hed det, eller vi har læst om nogen, der hed det. Men der er også kulturelle koder knyttet til et navn. Man kan med en vis ret sige om et navn, at det ofte er udtryk for de forventninger og drømme for karakteren, som forældrene har til karakteren som barn. En karakters navn giver hints om deres sociale, økonomiske og politiske baggrund. Det siger også noget om hvilken generation, vores karakter hører til. Hvis man tjekker Danmarks statistik, så finder man stort set ingen i vuggestuen i dag, der hedder Kirsten, Hanne, Lone eller Jette. I dag hedder de Emma, Alma, Freja og Clara. I 1985 var de mest populære pigenavne Louise, Mette, Maria,...

Læs mere

Karakter og køn

 

 

Velkommen til den første uges video

Jeg har lavet tolv videoer med skrivetips til dit arbejde med fiktive karakterer. I de første uger taler jeg om nogle af de helt basale spørgsmål i arbejdet med karakterer, og senere i forløbet taler jeg om mere komplekse emner relateret karakterarbejdet.

Karakter og køn.

Kønnet på vores karakterer er det allerførste valg, og vi træffer det ofte så intuitivt, at vi slet ikke opdager, at vi allerede har besluttet os for et køn. Når vi ser karakteren for os, har den et køn. Det er nærmest umuligt for os at forestille os en karakter, der ikke har et køn.

Langt hen ad vejen har vi i dag mere lige muligheder for mænd og kvinder, end vi nogensinde før har haft. Men det betyder ikke, at handlemulighederne for mænd og kvinder reelt er de samme, og at forventningerne til mænd og kvinder er ens. Alle kulturer har...

Læs mere
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.