Karakterens udvikling: Indre modstand.

 

 

Der er flere måder at arbejde med karakteres indre udvikling. I denne artikel skal vi se på Karakterens indre modstand.

Den indre modstand er et særligt træk ved karakteren, som ofte eller konsekvent sættes i spil i fortællingens scener. Det er et træk ved karakteren, der gør det vanskeligt for karakteren at opnå, det de gerne vil opnå. Karaktertrækket bliver til en indre modstand. Deres vanskeligheder ved at opnå det, de gerne vil, kommer indefra.

Det kan være forskelligt hvor meget karakterens indre modstand fylder i fortællingen, og hvor meget opmærksomhed fortællingen giver det. Der er en tendens til at indre modstand er mindre udfoldet i arkeplot og mere udfoldet i miniplot.
Når jeg skriver, at den er mindre udfoldet, så betyder det, at der over siderne bruges mindre plads på den indre modstand i arkeplots, mens der i miniplots ofte bruges meget plads, ja...

Læs mere

Karakterens indre udvikling: Fejlopfattelser.

 

 

Når jeg underviser får jeg ofte spørgsmål om karakterens indre udvikling. Hvordan skal vi forstå karakterers indre udvikling? Hvad er en karakters indre udvikling?

Der er flere måder at forstå og tale om hovedkarakterens udvikling. Ofte er det meningsfuldt og inspirerende at sætte karakterens fejlopfattelse i spil.

I starten af en fortælling har karakteren denne særlige og specifikke forestilling om sin verden, som er fejlagtig, og som forhindrer karakteren i at leve det liv, hen gerne vil leve eller har brug for at leve. Hens specifikke og fejlagtige forestilling om verden stiller sig i vejen for, at hen kan blive mere lykkelig eller mere helstøbt som menneske. Karakterens fejlagtige forestilling om sin verden holder karakteren fast i mønstre, der ikke gør noget godt for dem.

Karakterens fejlopfattelse forhindrer karakteren i at lykkes med det, der er vigtigt for dem.

Karakterens fejlagtige...

Læs mere
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.