Karakterens indre udvikling: Fejlopfattelser.

 

 

Når jeg underviser får jeg ofte spørgsmål om karakterens indre udvikling. Hvordan skal vi forstå karakterers indre udvikling? Hvad er en karakters indre udvikling?

Der er flere måder at forstå og tale om hovedkarakterens udvikling. Ofte er det meningsfuldt og inspirerende at sætte karakterens fejlopfattelse i spil.

I starten af en fortælling har karakteren denne særlige og specifikke forestilling om sin verden, som er fejlagtig, og som forhindrer karakteren i at leve det liv, hen gerne vil leve eller har brug for at leve. Hens specifikke og fejlagtige forestilling om verden stiller sig i vejen for, at hen kan blive mere lykkelig eller mere helstøbt som menneske. Karakterens fejlagtige forestilling om sin verden holder karakteren fast i mønstre, der ikke gør noget godt for dem.

Karakterens fejlopfattelse forhindrer karakteren i at lykkes med det, der er vigtigt for dem.

Karakterens fejlagtige...

Læs mere

Aktive karakterer og plot

 

 

Når karakteren driver din fortælling og strukturerer plottet:

Karakterer er helt centrale for vores fortællinger. Man kan ikke forestille sig en fortælling uden en karakter. Hændelserne i en fortælling må ske for nogen.

Det er ikke kun sådan, at karaktererne er til, for at hændelserne kan ske for dem. Når de reagerer på hændelserne, skaber karaktererne med deres handlinger de næste hændelser i fortællingen; de driver plottet fremad.

Hvis din hovedkarakter kører fra København til Jylland, kan vi som forfattere stille en blaffer ud på vejen. Hvis hovedkarakteren vælger at tage blafferen op, så har hovedkarakteren med sin handling skabt det næste moment i plottet. På den måde er dine karakterer med deres handlinger med til at skabe plottet.

En måde at sætte karakteren i spil og få dem til at handle er at stille...

Læs mere

Karakter og udseende

 

 

Vi lever i en visuel tid
Vi lever i en visuel tid med stor fokus på krop og udseende. Aldrig før har vi set så mange billeder af andre mennesker. Vi ser dem i reklamer, på nettet og på sociale medier. De fleste mennesker tager hver dag billeder af sig selv eller andre, og mange af de billeder er iscenesat. Udseendet spiller en stor rolle.
På film og i tv-serier spiller udseendet også en kæmpe rolle, og hver gang kameraet viser os karakteren, så lægger vi mærke til udseendet. En karakters udseende er i spil hele vejen gennem filmen, og udseendet er et stærkt værktøj til at karakterisere en karakter – på film.

Udseende i litteratur
I litteraturen spiller udseendet ikke helt den samme rolle. Når vi skriver, er vi i dialog med læserens fantasi og forestillingsevne, og den er ikke sådan at styre. Hvis vi på side tolv præsenterer førsteelskeren eller...

Læs mere

Karakter og navne

 

 

Hvordan finder vi det gode navn til vores karakterer? Der er mange ting, vi kan overveje i vores valg af navne.

Navne og referencer.
Et navn trækker altid referencer og associationer med sig. Vi har selvfølgelig personlige referencer til et navn, fordi vi har kendt nogen, der hed det, eller vi har læst om nogen, der hed det. Men der er også kulturelle koder knyttet til et navn. Man kan med en vis ret sige om et navn, at det ofte er udtryk for de forventninger og drømme for karakteren, som forældrene har til karakteren som barn. En karakters navn giver hints om deres sociale, økonomiske og politiske baggrund. Det siger også noget om hvilken generation, vores karakter hører til. Hvis man tjekker Danmarks statistik, så finder man stort set ingen i vuggestuen i dag, der hedder Kirsten, Hanne, Lone eller Jette. I dag hedder de Emma, Alma, Freja og Clara. I 1985 var de mest populære pigenavne Louise, Mette, Maria,...

Læs mere

Karakter og alder

 

 REFERENCER: I videoen bruger jeg Cormac McCarthys Vejen som eksempel. Hvis du ikke kender den, kan du læse mere om den her

 
Karakter og alder

Fiktive karakterer fødes som regel med en alder. Måske kender vi ikke alderen præcist, men vi har som regel en god fornemmelse af, hvor gamle de er. Det er svært for os at forestille os en karakter uden samtidig at danne os en forestilling om deres alder, og alderen fortæller os straks noget om hvilken fase af livet, de gennemlever.

Hvis vores hovedkarakter er 16 år gammel, så er karakteren i en fase af livet, hvor den første kærlighed, venner, seksualitet og identitetsdannelse er vigtige temaer.

Hvis vores hovedkarakter er 32 år gammel, så er arbejdsliv og karriere vigtige temaer sammen med børn og familie.

Hver alder har sine temaer, og når du vælger en alder til din hovedperson, så vælger du også hvilke livstemaer, der...

Læs mere

Karakter og køn

 

 

Velkommen til den første uges video

Jeg har lavet tolv videoer med skrivetips til dit arbejde med fiktive karakterer. I de første uger taler jeg om nogle af de helt basale spørgsmål i arbejdet med karakterer, og senere i forløbet taler jeg om mere komplekse emner relateret karakterarbejdet.

Karakter og køn.

Kønnet på vores karakterer er det allerførste valg, og vi træffer det ofte så intuitivt, at vi slet ikke opdager, at vi allerede har besluttet os for et køn. Når vi ser karakteren for os, har den et køn. Det er nærmest umuligt for os at forestille os en karakter, der ikke har et køn.

Langt hen ad vejen har vi i dag mere lige muligheder for mænd og kvinder, end vi nogensinde før har haft. Men det betyder ikke, at handlemulighederne for mænd og kvinder reelt er de samme, og at forventningerne til mænd og kvinder er ens. Alle kulturer har...

Læs mere
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.