Karakterens udvikling: Indre modstand.

 

 

Der er flere måder at arbejde med karakteres indre udvikling. I denne artikel skal vi se på Karakterens indre modstand.

Den indre modstand er et særligt træk ved karakteren, som ofte eller konsekvent sættes i spil i fortællingens scener. Det er et træk ved karakteren, der gør det vanskeligt for karakteren at opnå, det de gerne vil opnå. Karaktertrækket bliver til en indre modstand. Deres vanskeligheder ved at opnå det, de gerne vil, kommer indefra.

Det kan være forskelligt hvor meget karakterens indre modstand fylder i fortællingen, og hvor meget opmærksomhed fortællingen giver det. Der er en tendens til at indre modstand er mindre udfoldet i arkeplot og mere udfoldet i miniplot.
Når jeg skriver, at den er mindre udfoldet, så betyder det, at der over siderne bruges mindre plads på den indre modstand i arkeplots, mens der i miniplots ofte bruges meget plads, ja...

Læs mere
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.